8186 026-3221  
3914 026-3421
2762 0936-941    غیوری
5205 0912-511    معماریان
0577 0921-372    معروفی
BarzinITGroup@   کانال تلگرام
Info@Barzin-It.com   ایمیل شرکت
 آدرس : کرج ، آزادگان، خیابان بخشداری، جنب داروخانه مریم، طبقه 2، واحد 4