خدمات و سرویس دستگاه کپی شارپ در کرج توسط گروه فناوران برزین

رفع ایراد خطا های دستگاه کپی شارپ

نحوه ورود به قسمت کد دهی در اکثر دستگاه های کپی شارپ بصورت زیر میباشد.

# – Interrupt – C – Interrupt – 14 Enter

که با زدن این کد دستگاه ریست میشود و رفع ایراد می گردد.

اما همچنان این کد در برخی مدل دیگر با یکدیگر فرق میکنند که به آن اشاره میکنیم:

مدلهای شارپ AR-160 , AR-162 , AR-163 , AR-164 , AR-200 , AR-201 , AR-205 , AR-207 , DM-2000 , DM-2010 , DM-2015

{Clear} + {Interrupt} + {0} + {Interrupt} + {14} + {Start key Enter}

 

ریست مدلهای شارپ AR-150 , AR-151 , AR-155

{Clear} + {Exposure Select Key} + {Clear} + {Exposure Select Key} + {14} + {Start Key Enter}

 

ریست مدلهای شارپ AR-168S , AR-168D , AR208D , AR208S , AR-M162 , AR-M162E , AR-M207 , AR-M207E

{#} + {*} + {Clear} + {*} + {14} + {Start Key Enter}

ریست مدلهای AR-M160 , AR-M205

{#} + {Interrupt} + {Clear} + {Interrupt} + {14} + {Start Key Enter}

 

اگر چراغ سرویس کار و یا چراغ خورشید روشن باشد که حتما می بایست با سرویس کار تماس حاصل بفرمائید.