تعمیر و سرویس انواع پرفراژهای سوزنی

خدمات قابل ارائه توسط گروه فن آوران برزین در زمینه تعمیرات پرفراژ به شرح ذیل می باشد

  • بررسی کلیه قطعات مکانیکی و الکترونیکی پرفراژها
  • سرویس تخصصی کلیه قطعات پرفراژ جهت بهبود عملکرد دستگاه
  • تعمیر و تعویض بورد DC پرفراژها
  • تعمیر هد دستگاه
  • تعویض سنسور بورد دستگاه
  • تعویض موتور کرییج
  • تعویض مایلر
  • تامین قطعات تعویضی و مصرفی پرفراژها

دانلود درایور PR2+ , PR2, PR9 برای ویندوز 7