معرفی گروه فن آوران برزین :

گروه فن آوران برزین متشکل از نیرو های متخصص در زمینه خدمات و پشتیبانی IT و فن آوری اطلاعات می باشد که پس از سالها فعالیت مستمر در این زمینه و همکاری با مجموعه های معتبر استان تهران و  البرز نظر بر این شد تا خدمات ارائه شده به این عزیزان ، در اختیار سایر بنگاه های اقتصادی استان البرز نیز قرار گیرد .

 

فعالیت های مجموعه: